• Voordat met het ontwerp begonnen wordt:
  De recente veranderingen in het onderwijs hebben grote invloed op de ruimtelijke opzet van onderwijsgebouwen. Aan het gebouw worden zware eisen gesteld; het moet flexibel, multifunctioneel,  toekomstbestendig en passend in de onderwijsvisie zijn. Dit tegen een zo laag mogelijke ’total costs of ownership’.
  De eerste beslissingen zijn cruciaal; wat is er financieel en ruimtelijk mogelijk? Wat is de onderwijsvisie nu en in de toekomst?  Hoe voorkomen we overlast tijdens de bouw ?
  Daarom starten we altijd met een inventarisatie en verkenning van de belangrijkste randvoorwaarden, vastgelegd in een structuurvisie.
  Daarbij komt onze ervaring als docent in het onderwijs goed van pas.

  Een eerste kennismakingsgesprek en een quickscan van de mogelijkheden zijn kosteloos en vrijblijvend.
Nieuwbouw Kees Boeke school
Nieuwbouw Kees Boekeschool Bilthoven
 • OK, we weten wat we willen. En nu ?
  Als de uitgangspunten eenmaal helder zijn begint het uitwerkingstraject.
  Hierin wordt in intensief overleg verder vormgegeven aan het proces. Hoe regelen we de inspraak ? Hoe kan het gebouw onderdak bieden aan de onderwijsvisie ? En het allerbelangrijkst: hoe komt het gebouw er precies uit te zien ?

  Dit proces verloopt in verschillende fasen: van voorlopig ontwerp, definitief ontwerp tot besteksfase, waarin alles precies wordt vastgelegd zodat eenduidige en vergelijkbare offertes kunnen worden aangevraagd voor de bouw.

  Tijdens elke fase worden budget en planning nauwlettend in de gaten gehouden.
Overdekt plein st vitus college
Uitbreiding st. Vituscollege Bussum

Snelder & de Haan – Architectuur en Bouwbegeleiding.

[flexy_breadcrumb]